0431-44 68 30 info@hnt.se Facebook

Organisation

HNT Schakt & Transport AB är ett familjeägt bolag som erbjuder kunden flexibla och nära tjänster inom transport- och anläggningsuppdrag.

HNTs huvudkontor är beläget på industriområdet Älvdalen i Ängelholm där närheten till E6 ger en logistiskt optimal placering. Vi har ett kontor i Malmö samt uppställningsplatser i Lidköping, Åhus, Kalmar samt Strängnäs. Totalt har vi 230 anställda i egna bolag.

Vi har 160 egna fordonsekipage, 11 entreprenadmaskiner och vid arbetstoppar sysselsätter vi tillsammans med externa transportörer uppemot 260 fordon per dag.

Tillsammans genom vår erfarenhet och kunskap gör vi det trygga uppdraget hållbart. Vi leder och erbjuder kunden flexibla och nära uppdrag inom logistik- och transport samt anläggningsentreprenad. Med stationeringsorter från Skåne upp till Mälardalen utför vi uppdrag över hela Sverige och till våra nordiska

Styrelse

Styrelseordförande; Håkan Nilsson, 0431-44 91 95, hakan@hnt.se

Ordinarie ledamot; Mattias Nilsson, 0431-44 91 96, mattias@hnt.se

Ordinarie ledamot; Hasse Nilsson

Ledning

VD; Håkan Nilsson, 0431-44 91 95,hakan@hnt.se

Vice VD; Mattias Nilsson, 0431-44 91 96, mattias@hnt.se

Ekonomichef; Marina Ide Schultz, 0431-44 56 44, marina@hnt.se

HR-chef; Jennie Jönsson, 0431-44 91 98, jennie@hnt.se

Trafikchef; Björn Irheden, 0431-44 56 42, bjorn@hnt.se

WHISTLEBLOWER

För att tidigt upptäcka och åtgärda ev. missförhållanden och för att skapa trygghet så att anställda eller utomstående ska våga berätta utan att bli utsatt för någon form av skyldighet eller krav sker inom HNT sådan rapportering  direkt till styrelseordförande.

Hållbara och nära transporter - trygghet i varje uppdrag