0431-44 68 30 info@hnt.se Facebook

Organisation

Inom HNT arbetar och ansvarar styrelse, ledning samt medarbetare tillsammans för att verksamheterna bedrivs i enlighet med våra värderingar, Code of Conduct samt policys. Vi vill skapa och bibehålla våra intressenters förtroende och därtill vara en nära och värdeskapande partner.

Styrelse

Styrelseordförande; Håkan Nilsson, 0431-44 91 95, hakan@hnt.se

Ordinarie ledamot; Mattias Nilsson, 0431-44 91 96, mattias@hnt.se

Ordinarie ledamot; Hasse Nilsson

Ledning

VD; Håkan Nilsson, 0431-44 91 95,hakan@hnt.se

Vice VD; Mattias Nilsson, 0431-44 91 96, mattias@hnt.se

Ekonomichef; Marina Ide Schultz, 0431-44 56 44, marina@hnt.se

HR-chef; Jennie Jönsson, 0431-44 91 98, jennie@hnt.se

Trafikchef; Björn Irheden, 0431-44 56 42, bjorn@hnt.se

WHISTLEBLOWER

För att tidigt upptäcka och åtgärda ev. missförhållanden och för att skapa trygghet så att anställda eller utomstående ska våga berätta utan att bli utsatt för någon form av skyldighet eller krav sker inom HNT sådan rapportering  direkt till styrelseordförande.

Hållbara och nära transporter - trygghet i varje uppdrag