Då var betkampanjen slut för denna gång. Här levereras de sista lassen.