Våra värderingar

Vi står vid en korsväg, varje minut, varje timme, varje dag och ska fatta ett beslut…. HNTs värderingar är vårt gemensamma förhållningssätt och utgör plattformen i vårt dagliga arbete. Hur vi bemöter varandra och önskar att andra ska uppfatta oss. Alla bär ansvaret för att förmedla vad vi står för och på så sätt lyfta fram HNT- känslan.

HÅLLBARHET

  • Vi värnar om varandra och om vår miljö.
  • Vi gör affärer med hög affärsetik och med kundtillfredsställelse i fokus.
  • Vi lär och delar med oss av vår kunskap i en miljö som identifieras av närhet och trygghet.

Tillsammans engagerar vi oss och tar ett gemensamt ansvar för de miljömässiga, sociala och ekonomiska effekterna av vår egen verksamhet.

NÄRHET

  • Vi beaktar varandras bästa genom att visa ödmjukhet och respekt för de som är oss närmast.
  • Vi trots varierande avstånd skapar personliga och förtroendefulla relationer genom ett nära samarbete med varandra och våra kunder.
  • Vi tillsammans i närhet med kunden undersöker och utvecklar nuvarande och kommande behov.

Närheten ska formas genom styrkan i utförandet av våra uppdrag samt genom gemenskap och samarbete i alla led.

TRYGGHET

  • Vi stödjer och tillåter varandra att tänka annorlunda, där vi accepterar våra olika kunskaper och förmågor.
  • Vi har en öppen, trygg och ärlig kommunikation genom att framföra information på ett konstruktivt sätt direkt till den som berörs.

Trygghet ska skapas genom delaktighet och möjlighet till påverkan och utgöras av tillhörighet och en känsla av tillfredställelse.

Hållbara och nära transporter - trygghet i varje uppdrag