ANLÄGGNING & MILJÖ

Dåligt underlag och trånga passager, våra fordon klarar både tuffa tag och en och annan törn. Vi utför allt från asfalt-, schakt- och ballasttransporter till snö- och halkbekämpning. Fordon, utrustning och leveranssätt anpassas efter uppdragets karaktär och krav.

Våra medarbetare har flerårig erfarenhet av att planera och utföra anläggnings- och miljöuppdrag och kan vilka lagar, regler och krav som gäller för er transport. Kontroller av tillstånd, framkomlighet, bärighet och begränsningar är en del av vår vardag.

Med erfarenhet och rätt kunnande i hela kedjan från planering till färdigställande kan vi på ett tryggt och kvalitetssäkert sätt ta ett helhetsansvar för större och mindre anläggningsprojekt och entreprenader.

För uppdraget har vi anläggningsbilar, asfaltbilar, kranbilar, lastväxlare, snöröjningsfordon och spriderbilar. Vi hyr även ut växelflak och containers.

HNT Schakt & Transport AB innehar tillstånd till transport av avfall och farligt avfall.

Kontakta oss

Anläggning & Miljö

Telefon: 0431- 44  68 30
E-post: anlaggning@hnt.se

Skicka meddelande

Hållbara och nära transporter - trygghet i varje uppdrag