Transport

En modern fordonsflotta, snabba beslutsvägar och ett väl utbyggt kontaktnät innebär att vi är rustade för att utföra de flesta typer av logistik- och transportuppdrag. Detta ihop med  effektivitet  och kunskapsbredd gör oss till en nära och värdeskapande partner.

Genom att identifiera, säkerställa och efterleva överenskomna lagar och krav kring de tjänster vi erbjuder skapar vi trygghet i utförandet av våra uppdrag.  Vi investerar i bästa möjliga teknik och utvecklar tillsammans med kund anpassade lösningar för ett optimalt logistikflöde – från beställning till leverans.

Anläggning & Miljö

Dåligt underlag och trånga passager, våra fordon klarar både tuffa tag och en och annan törn. Vi utför allt från asfalt-, schakt- och ballasttransporter till snö- och halkbekämpning….

Livsmedel & Handel

Vi har lång erfarenhet att utföra livsmedelstransporter med höga krav på hygien och leveransförmåga. Inom område Livsmedel & Handel utför vi även transporter av produkter från tillverkningsindustrin….

Jordbruk

Vi har lång erfarenhet att utföra jordbruks med höga krav på hygien och leveransförmåga. Med fokus på anpassade fordon, kundkrav, kompetenta chaufförer och leveranssäkerhet transporterar vi paketerade, lösa och flytande produkter….

Hållbara och nära transporter - trygghet i varje uppdrag