JORDBRUK

Vi har lång erfarenhet att utföra jordbruks med höga krav på hygien och leveransförmåga. Att identifiera och förebygga risker och kritiska moment för att kunna hantera varorna säkert är en viktig del i utförandet av våra transporttjänster.  Med fokus på anpassade fordon, kundkrav, kompetenta chaufförer och leveranssäkerhet transporterar vi paketerade, lösa och flytande produkter. Med våra bulk-, tank-, tipp- och flakfordon utför vi trygga och hållbara transporter.

Foderföretagare

Höga krav på rengöring och spårbarhet ökar foder- och livsmedelssäkerheten men också foderföretagarnas och alla konsumenters trygghet. Vi är registrerade som foderföretagare hos Jordbruksverket vilket innebär att Jordbruksverket genomför regelbundna kontroller av att vår verksamhet uppfyller kraven för att utföra säkra fodertransporter.

Kontakta oss

Jordbruk

Telefon: 0431- 44 68 30

E-post: transport@hnt.se

Skicka meddelande

Hållbara och nära transporter - trygghet i varje uppdrag