Maskintjänster

Med en varierad maskinpark – stora gula maskiner – utför vi arbeten inom bygg, anläggning och industri. Vi utför i princip alla slags entreprenaduppdrag åt både privatpersoner, kommuner och företag. Dagens anläggningsmaskiner är mycket avancerade, men ingen teknik kan ersätta en skicklig maskinförare. Våra ansvarsfulla och engagerade maskinförare har flera års erfarenhet och kan med van hand hantera små som stora uppdrag.

Varje byggarbetsplats och anläggningsplats kräver olika typer av maskiner beroende på vilka arbeten som ska utföras. Det kan vara allt från att bygga motorvägar till att anlägga gräsmattor. För ert unika behov har vi band- och hjulburna grävmaskiner, bandschaktare, traktorer, sopmaskiner, sorteringsverk och lastmaskiner av varierande storlek.

Kontakta oss

Anläggning & Miljö

Telefon: 0431- 44 56 32
E-post: anlaggning@hnt.se

Skicka meddelande

Hållbara och nära transporter - trygghet i varje uppdrag