Entreprenad

Vår styrka är vår erfarenhet, flexibilitet och bredd. Det finns många moment  i samband med entreprenaduppdrag som kräver att man tänker efter före både gällande säkerhet, utförande och behov.  Tillsammans  med dig som kund anpassar vi maskiner, utrustning och kunskap efter uppdragets karaktär och krav.

Med snabba beslutsvägar och ett väl utbyggt kontaktnät kan vi utföra de flesta typer av entreprenaduppdrag. Många av våra kunder har vi samarbetat med i flera år och tillsammans format en grund att stå på, från markarbeten till leverans av material. Med fokus på kunden kan vi bygga gemensamma tekniska lösningar för bland annat orderhantering och EDI.

 

Maskintjänster

Med en varierad maskinpark – stora gula maskiner – utför vi arbeten inom bygg, anläggning och industri. Vi utför i princip alla slags entreprenaduppdrag åt både privatpersoner, kommuner och företag….

Berg-, Grus- & Markmaterial

Vi tillhandahåller och säljer berg-, grus och markmaterial för alla typer av underlag, till stora bygg- och anläggningsarbeten, men även till privatpersoner med mindre gårdar, trädgårdar eller uppfarter….

Hållbara och nära transporter - trygghet i varje uppdrag