LIVSMEDEL & HANDEL

Vi har lång erfarenhet att utföra livsmedelstransporter med höga krav på hygien och leveransförmåga. Inom område Livsmedel & Handel utför vi även transporter av produkter från tillverkningsindustrin. Att identifiera och förebygga risker och kritiska moment för att kunna hantera varorna säkert är en viktig del i utförandet av våra transporttjänster.  Med fokus på anpassade fordon, kundkrav, kompetenta chaufförer och leveranssäkerhet transporterar vi paketerade, lösa och flytande produkter. Med våra bulk-, tank-, tipp-, skåp- och flakfordon utför vi trygga och hållbara transporter. 

LIVSMEDELSANLÄGGNING

Att utföra transporter och distribuera mat innebär att vi klassas som ett livsmedelsföretag. Alla livsmedelsföretagare måste vara registrerade och godkända av en kontrollmyndighet, i de flesta fall Miljö- och hälsoskyddsnämnden eller motsvarande nämnd, i företagets hemortskommun. På de orter där vi bedriver verksamhet är vi registrerade som livsmedelsanläggning hos behörig kontrollmyndighet.  Inom ramen för vårt kvalitetsledningssystem har vi upprättat ett egenkontrollprogram enligt HACCP.

Kontakta oss

Livsmedel & Handel

Telefon: 0431- 44 68 30
E-post: transport@hnt.se

Skicka meddelande

Hållbara och nära transporter - trygghet i varje uppdrag