Höörs Scoutkår och BudCom skulle ner till gränsen mellan Polen – Ukraina med en hjälpsändning förnödenheter. Där vi på HNT bla bidrog med en chaufför – en självklarhet för oss på HNT att ställa upp.Att få ta del av hur välorganiserat det var av Polen att ta emot alla de flyktingar som dagligen strömmar in från Ukraina var imponerande och känslosamt, en resa att minnas.