Idag representeras skåpsidan med en bild på fyra fint uppradade ekipage