Historia

HNT Schakt & Transport AB är ett familjeägt bolag som funnits sedan 1938. Hasse Nilsson tog över driften efter sin far och har sedan lämnat över till sina söner Håkan och Mattias Nilsson.

År 2001 grundade Håkan och Mattias bolaget HNT Transport AB. Verksamheten består av 14 bulkekipage som främst kör foder. År 2014 tog HNT Transport AB över bulkbilsverksamheten i Tollarp Åkeri, verksamheten bedrivs från befintliga lokaler i Åhus. Hösten 2019 utökades verksamheten då HNT tog över Vickleby Åkeri Kalmar.

År 2008 grundades ytterligare ett bolag MHT Transport AB då Barnell Åkeri togs över. År 2010 tog man över ytterligare en verksamhet i form av bagerimjöltransporter från Roine Larssons Transport. Under hösten 2015 utökandes verksamheten på nytt genom transporter från Strängnäs Valskvarn. MHT Transport AB har idag chaufförer i Malmö, Mjölby, Strängnäs och Uppsala. Samtliga ekipage kör bageriförnödenheter.

För att säkerställa underhåll av fordonen finns det idag en verkstad och en tvättanläggning på fastigheten i Ängelholm vilka bedrivs i HNT Service AB.

Tillsammans benämns bolagen HNT.

Hållbara och nära transporter - trygghet i varje uppdrag