Kund

Denna sida är under uppbyggnad….

 

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Sveriges Åkeriföretags Allmänna Bestämmelser – Alltrans 2007 är gällande för samtliga uppdrag, såvida inget annat avtalats. För hyra av maskin med/utan förare, bulktransporter och köp av ballastprodukter gäller tilläggsvillkor.

Hållbara och nära transporter - trygghet i varje uppdrag