Utbildningar

För att erbjuda möjlighet till utveckling och lärande där allas kompetens tas tillvara finns inom HNT interna utbildningar unika för respektive uppdrag. Alla ska inneha och använda den kunskap och utrustning som krävs för att genomföra våra uppdrag på ett säkert sätt. Det är en förutsättning att vi lär och delar med oss av vår kunskap i en miljö som identifieras av närhet och trygghet.

 

Hållbara och nära transporter - trygghet i varje uppdrag