Transportörsportal

Vår målsättning är att skapa och bibehålla våra intressenters förtroende och därtill vara en nära och värdeskapande partner. Vi förväntar oss även att leverantörer och övriga partners följer och tar ansvar för att följa våra värderingar, Code of Conduct, policys samt affärsvillkor – samtliga dokument är alla lika viktiga.

För att vara leverantör åt HNT behöver ni ha:

  • Godkänd kreditbedömning – kontrolleras av HNT
  • Inneha erforderliga tillstånd för det aktuella uppdraget – bekräftas av leverantören
  • Efterleva gällande lagar och krav – bekräftas av leverantören
  • Efterleva HNT:s Code of Conduct- bekräftas av leverantören 
  • Gärna vara certifierade enligt ISO 14001:2015 och 9001:2015 eller alternativt inneha en förenlig profil. 
  • Rapportera och svara på frågor inom ramen för HNT:s verksamhetssystem. 

Vi förväntar oss att alla leverantörer ska inneha lämpliga rutiner för att säkerställa att deras egna leverantörer av produkter och tjänster i sin tur uppfyller kraven. Om en leverantör avviker från villkoren, kan vi komma att avsluta det affärsmässiga samarbetet.

Transportörsutvärdering

Gå in här för att rapportera in era svar. 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Sveriges Åkeriföretags Allmänna Bestämmelser – Alltrans 2007 är gällande för samtliga uppdrag, såvida inget annat avtalats. För hyra av maskin med/utan förare, bulktransporter och köp av ballastprodukter gäller tilläggsvillkor.

Hållbara och nära transporter - trygghet i varje uppdrag