Uppgifter leverantör

 

Innehar ni giltigt trafiktillstånd?

Är ni registrerade som F-skatt?

Innehar ni giltigt tillstånd för transport av avfall - farligt avfall?

Innehar ni en ansvarsförsäkring?

Innehar ni någon certifiering?

Säkerställer ni efterlevnad av kör och vilotider?

Innehar era fordon alkolås?

Finns upprättade rutiner för egenkontroll enligt HACCP?

Code of conduct

Hållbara och nära transporter - trygghet i varje uppdrag